• Czerpnie i Wyrzutnie dachowe

Czerpnia powietrza jest to element instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. Stosuje się czerpnie terenowe, ścienne i dachowe, o przekroju prostokątnym lub okrągłym, najczęściej wykonane z blachy ocynkowanej lub stalowej.

Działanie wiatru na budynek powoduje nawiewanie do kanałów wentylacyjnych i odwracanie ciągu. Nawiewaniu do kanałów wentylacyjnych i odwracaniu ciągu kominowego można przeciwdziałać montując na wylocie z kanałów wentylacyjnych i dymowych specjalne nasady kominowe.