• Tłumiki Akustyczne okrągłe

Tłumiki akustyczne są stosowane w systemach wentylacyjnych w celu redukcji hałasu generowanego przez przepływ powietrza. Ich zadaniem jest absorpcja lub rozproszenie dźwięku, który może być generowany przez wentylatory, przepustnice, czy turbulentny przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych.

Tłumiki akustyczne wentylacji są zazwyczaj konstrukcjami cylindrycznymi lub prostokątnymi, wykonanymi z materiałów o właściwościach tłumiących dźwięk, takich jak pianka akustyczna, wełna mineralna lub komory wypełnione materiałem tłumiącym. Przeznaczone są do montażu wewnątrz kanałów wentylacyjnych w celu zmniejszenia poziomu hałasu, który jest emitowany przez powietrze przepływające przez system.

Wprowadzenie tłumików akustycznych wentylacji może znacznie poprawić komfort akustyczny wewnątrz pomieszczeń, szczególnie w przypadku budynków komercyjnych, biur, szpitali czy innych miejsc, gdzie istotne jest zmniejszenie poziomu hałasu do akceptowalnego poziomu.