• Nypel

Złączka nyplowa NS służy do wewnętrznego łączenia ze sobą kanałów okrągłych – SPIRAL lub gładkich. Wsuwamy ją bezpośrednio do obu części łączonych przewodów aż do dotknięcia ogranicznika na środku złączki. Potem nypel z kanałem skręcamy wkrętami samowiercącymi lub nitam

nypel - używany do łączenia kanałów SPIRO lub FLEX. mufa - przeznaczona do bezpośredniego łączenia kształtek.