• Klapy przeciwpożarowe

Klapy przeciwpożarowe to specjalne urządzenia stosowane w budynkach i instalacjach przemysłowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gorących gazów w przypadku pożaru. Są to kluczowe elementy systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które działają automatycznie lub za pomocą ręcznego sterowania. Ich zadaniem jest ograniczenie przemieszczania się ognia między różnymi strefami budynku, co daje czas na ewakuację ludzi oraz ułatwia działania ratownicze. Klapy przeciwpożarowe występują w różnych typach, takich jak klapa przelotowa, klapa dymowa, czy klapa oddymiająca, i są projektowane zgodnie z odpowiednimi normami i wymaganiami bezpieczeństwa.