Rury spiro sztywne, czyli rury wentylacyjne wykonane z blachy spiro o okrągłym przekroju, mają szerokie zastosowanie w systemach rekuperacji (odzyskiwania ciepła) w budynkach. Oto kilka zastosowań tych rur w rekuperacji:

1. Transport powietrza: Rury spiro sztywne mogą być używane do transportu świeżego powietrza z zewnątrz budynku do centralnej jednostki rekuperacyjnej oraz do dostarczania odzyskanego powietrza z tej jednostki do różnych pomieszczeń.

2. Odzyskiwanie ciepła: Rury spiro sztywne pomagają w efektywnym przeprowadzaniu procesu odzyskiwania ciepła, który polega na wymianie ciepła między powietrzem nawiewanym a wywiewanym. Dzięki swojej konstrukcji zapewniają właściwą izolację termiczną.

3. Rozprowadzanie powietrza: Rury spiro sztywne mogą być wykorzystywane do rozprowadzania świeżego i odzyskanego powietrza do różnych części budynku, co pozwala na równomierne dostarczanie powietrza do pomieszczeń.

4. Odprowadzanie powietrza: Te rury są również przydatne do odprowadzania powietrza wywiewanego po procesie odzyskiwania ciepła, eliminując straty cieplne i umożliwiając skuteczne usuwanie zużytego powietrza.

Warto zauważyć, że rury spiro sztywne są trwałe, odporne na korozję i mają gładkie wnętrze, co przyczynia się do efektywnego przepływu powietrza. Są szeroko stosowane w systemach wentylacji i rekuperacji w budynkach o różnym przeznaczeniu, zapewniając efektywne rozprowadzanie powietrza i odzyskiwanie energii cieplnej.