Jeden kanał wentylacyjny dla kilku pomieszczeń

Jeżeli kilka pomieszczeń, z których chcemy usuwać powietrze, podłączymy do jednego kanału wentylacyjnego, obniżymy w ten sposób efektywność wentylacji grawitacyjnej. Ponadto istnieje ryzyko cofania się przykrych zapachów z jednego pomieszczenia do drugiego.