HVAC

Określenie to pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów: heating, ventilation, air conditioning. Pojęciem tym określa się branżę inżynierii sanitarnej, która specjalizuje się w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Określenie HVAC używane jest także w stosunku do nowoczesnych systemów instalacji stosowanych w budynkach. Rozwiązania z zakresu HVAC mają na celu zapewnić wymianę powietrza w pomieszczaniach, utrzymać odpowiednią jakość powietrza, a także komfort cieplny. Stosowanie nowoczesnych systemów HVAC pozwala zminimalizować koszty ogrzewania w sezonie zimowym, a także poprawić wydajność energetyczną budynku. Wydajne i prawidłowo funkcjonujące instalacje HVAC to także większy komfort i ochrona zdrowia osób przebywających w danym budynku oraz dbałość o kondycję budynku i jego stan techniczny. Warto wspomnieć, że wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu HVAC, to zmniejszenie negatywnego wpływu budynku  na środowisko naturalne.