• Czerpnie Powietrza

Czerpnia powietrza jest to początkowy element instalacji, w którym powietrze zewnętrzne jest pobierane z atmosfery do instalacji w celu jego obróbki. Wyrzutnia powietrza jest to końcowy element instalacji, gdzie powietrze zużyte jest wyrzucane do atmosfery